Čistá energie praha

Vše o těchto dotacích

Dotace hl.m. Prahy na přeměnu topných systémů z tuhých nebo kapalných paliv na ekologicky ušlechtilá paliva a využití obnovitelných zdrojů energie v trvale obývaných bytových objektech nevyužívaných k podnikání.

Oblasti podpory:

 • Přeměna topného systému z tuhých paliv na ekologickou, náhrada plynových a elektrických lokálních topidel centrálním vytápěním, ale i na výměnu dožívajícího plynového kotle za nový.
 • Podpora využití obnovitelných zdrojů energie (obnovitelné zdroje jsou podporovány i v novostavbách).

Kdo může žádat o dotaci:

Fyzické osoby s občanstvím členského státu EU a s trvalým bydlištěm na území České republiky a právnické osoby se sídlem na území České republiky, které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy byt, a které v tomto bytě zprovozní ekologický zdroj v termínu od 1. 9. 2014 do 30. 9. 2015.

Kdy můžete žádat o dotaci:

Žádosti lze podávat od 8. 6. 2015 do 30. 9. 2015.

Výše podpory:

 • Instalace solárních kolektorů k ohřevu vody a přitápění

– 5 000 Kč / 1 m2 (absorpční plochy) – max. 40 000 Kč na jeden systém a max. 50 % doložených nákladů

 • Instalace tepelných čerpadel
  • typ země/voda, voda/voda – 60 000 Kč (max. 50 % doložených nákladů)
  • typ vzduch/voda, vzduch/vzduch – 40 000 Kč (max. 50% doložených nákladů)
 •  Instalace zdrojů využívajících dřevo a dřevní palivové produkty30 000 Kč (max. 50 % doložených nákladů)
 •  Přeměna neekologického vytápění na ekologické:
  • zdroj pro 1 – 4 jednotek – 25 000 Kč (max. 50 % doložených nákladů)
  • zdroj pro 5 a více jednotek – 200 000 Kč (max. 30 % doložených nákladů)
 • Přeměna lokálních topidel ve prospěch vytápění centrálního typu
  • zdroj pro 1 – 4 jednotek – 20 000 Kč (max. 50 % doložených nákladů)
  • zdroj pro 5 a více jednotek – 100 000 Kč (max. 50 % doložených nákladů)
 • Modernizace plynového vytápění centrálního typu
  • zdroj pro 1 – 4 jednotek – 20 000 Kč (max. 50 % doložených nákladů)
  • zdroj pro 5 a více jednotek – 100 000 Kč (max. 50 % doložených nákladů)
Schlieger 2015