Jak funguje
solární ohřev vody

Princip solárního ohřevu vody jednoduše a pochopitelně

Pojďme si říct, jak systém solárního ohřevu vody vlastně funguje. Základem celého systému jsou dva komponenty. Jedním komponentem je zásobník na vodu a druhým komponentem jsou solární kolektory. Počet solárních kolektorů závisí na tom, kolik vody Vaše domácnost spotřebuje. Pokud jste doma dva až tři, většinou stačí jeden. Pokud je Vás doma více, třeba čtyři až pět, pravděpodobně potřebujete dva. Zásobník na vodu a kolektory jsou propojeny potrubím.

1
2
3
4
5
6
1

Solární kolektor přijímá teplo ze slunce. Ve vakuových trubicích (modrá část) je vysoká teplota. Nemrznoucí směs v nich ohřívá nemrznoucí směs ve sběrači (šedá část). Ze sběrače odchází ohřátá nemrznoucí směs do trubek směrem k zásobníku.

2

Trubky jsou vyrobeny z nerezového vlnce, který je navíc speciálně izolován. Nemrznoucí směs jimi protéká, díky oběhovému čerpadlu, které v obrázku není znázorněno, ale níže se o něm můžete dočíst více.

3

V zásobníku je stočená trubka ve které je hodně ohřátá nemrznoucí směs. Všude kolem ní je v zásobníku voda. Nemrznoucí směs předává vodě teplo. Teplá voda jde v zásobníku směrem nahoru.

4

Tudy mezitím přitéká studená voda z obce nebo města.

5

Teplá voda ze zásobníku je poté vyvedena až tam kde je potřeba. Vy si tak můžete dát horkou koupel nebo třeba mýt nádobí v horké vodě.

6

Rozšířené řešení (Eurosol XXL) zvládá mimo jiné i pomoct s vytápěním. Horkou vodu tak může vést třeba i do radiátorů ve Vašem obývacím pokoji.

TIP: Nechte si od obchodního zástupce Schliegeru ve Vašem kraji vše polopatě vysvětlit.
Zástupce Vám ochotně vše řekne a také zjistí, jak by vypadalo řešení přímo pro Vás.
Zdarma Vám také zpracuje cenový návrh. Stačí jen vyplnit formulář.

1
2
3
4
1

Toto jsou solární vakuové trubice. Nemrznoucí směs vevnitř se při svitu slunce neustále mění z kapaliny na plyn a zase zpět. Tato látka předává teplota nemrznoucí směsi v trubkách.

2

Toto je sběrač. Tudy protéká nemrznoucí směs celého systému a získává teplo z vakuových trubek.

3

Zde přitéká nemrznoucí směs, která už předala teplo vodě v zásobníku. Bude se ohřívat znovu.

4

Zde nemrznoucí směs odtéká už ohřátá. Bude předávat teplo vodě v zásobníku.

Jak fungují
solární kolektory

Nejprve si povězme, jak funguje solární kolektor. Ten je také složen ze dvou částí. První část jsou teplosběrné vakuové trubice. Ty všechny předávají teplo hornímu sběrači. Jak mu toto teplo předají? Princip je v tom, že ve vakuových trubicích je nemrznoucí směs, která skvěle absorbuje teplo. Tím jak na kolektor svítí slunce, dostává tato směs stále více tepla, až se nakonec začne v trubici vypařovat. Pára stoupá nahoru a ohřívá nemrznoucí směs ve sběrači. Jelikož předala své teplo, tak chladne a zase kapalní. Jakmile zkapalní, teče trubicí dolů, kde se opět ohřívá a po chvilce zase stoupá jako pára. Tento cyklus se opakuje a celou tu dobu předává teplo do sběrače, ve kterém teče podobná nemrznoucí směs.

Solární kolektory si u nás můžete koupit i samostatně. Podívejte se na technické detaily ZDE. Pokud hledáte celý systém solárního ohřevu vody, ZDE uvidíte sortiment.

Oběhové čerpadlo

Nyní je čas, aby tato nemrznoucí směs odtekla do zásobníku a tam Vám ohřála Vaší vodu (či pomohla s vytápěním). Na cestě trubkou do zásobníku, ale potkává ještě jednu důležitou součástku, které se říká oběhové čerpadlo. Oběhové čerpadlo zajišťuje, že nemrznoucí směs protéká celým systémem solárního ohřevu vody. Na oběhovém čerpadle je displej, na kterém můžete nejčastěji vidět hodnotu tři a půl baru. To je ukazatel tlaku. Tlak často kolísá v souvislosti s teplotou mezi dvěma a čtyřmi bary. Čím je vyšší teplota, tím je větší tlak. Kdyby byl v systému moc velký tlak, třeba pět barů, bylo by tu riziko, že zásobník vody praskne. Od toho má oběhové čerpadlo ještě jednu důležitou funkci. Jakmile zaregistruje, že je tlak moc vysoký, odvede část nemrznoucí kapaliny nejčastěji zahradní hadicí do kanystru. V praxi se ovšem stane opravdu velmi vzácně, že by tlak přešel hodnotu 4 barů. Je to i díky expanzivní nádobě, která je součástí oběhového čerpadla. Ta tlak pomáhá vyrovnávat.

1
2
3
1

Sem přitéká ohřátá nemrznoucí směs a zahřívá dolní chladnější vodu.

2

Zde odteká horká voda až do koupelny nebo do kuchyně.

3

Zákaznice si pořídila systém Eurosol XXL. Tento systém neohřívá pouze vodu, ale také pomáhá s vytápěním.

Jak funguje
zásobník vody

Nahřátá nemrznoucí směs ze solárního kolektoru protekla oběhovým čerpadlem a konečně se dostává do zásobníku vody. Zásobník je velká nádoba plná teplé užitkové vody (T.U.V.). Je důležité vědět, že dnešní pojem „teplá užitková voda“ se vztahuje i na vodu, kterou můžete pít nebo s ní umývat nádobí. Do zásobníku se tato voda dostává dole trubkou. Přiteká z obce nebo města a mývá kolem 10°C . V zásobníku je ještě jedna trubka – ta je stočená a prochází jí naše známá nemrznoucí směs. Ta předává teplo vodě v zásobníku. Voda se v zásobníku dole ohřévá a z 10°C se ohřívá na 50°C. Jelikož, ale teplá voda přirozeně stoupá nahoru, tak nahoře v zásobníku může mít teplotu až 90°C, což je jsou maximální teploty pro vodu v kapalném stavu. Nahoře je tak ze zásobníku vývod, který vede ohřátou vodu až k Vám do sprchy, umyvadla nebo dřezu.

Když nemrznoucí kapalina předá teplo v zásobníku, teče zase do kolektorů získat nové. Cyklus se opakuje a vše běží samo.

Zásobník je nedílná součást solárního systému. Solární systémy nabízíme ve třech provedeních. Po kliknutí na tlačítko si je můžete prohlédnout.

Další informace

Elektrická patrona

Vše o čem jsem psali výše skvěle funguje, pokud svítí slunce a kolektory jsou nahřáté. Občas se může stát, že není vždy krásně. Pokud je dlouho ošklivo, solární kolektor nemusí zvládnout ohřát vodu na požadovanou teplotu. Systém je však připraven i na takový případ. V zásobníku je elektrická patrona. To je součástka, která je schopná vodu dodatečně ohřát elektrickou energií a má výkon 2 kW. Tato součástka je připojena na řídící regulaci. V regulaci můžete nastavit, jakou teplotu má mít výstupní voda. Na elektrické patroně je čidlo. Když čidlo zjistí, že voda nahoře v zásobníku není dost teplá, spustí elektrickou patronu a vodu ohřeje na požadovanou teplotu. Například, pokud by byla voda nahoře v zásobníku 75°C a my bychom si přáli 80°C, elektrická patrona ohřeje vodu o 5°C a poté se sama vypne.

Čidla na kontrolu teplot

Jsou tam další dvě čidla. Jedno je dole v zásobníku a druhé je nahoře v kolektoru, přesně tam, kde z kolektoru vystupuje ohřátá nemrznoucí směs. Obě čidla vnímaj teplotu. Rozdíl mezi teplotou v kolektoru a dole v zásobníku musí být minimálně 7°C. Bylo vypočítáno, že jinak kolektor teplo nepředává. Když je například v kolektorech 100°C a v zásobníku jen 40°C, teplo se předává tak dlouho, dokud se teploty u obou čidel nevyrovnají a nemají mezi sebou rozdíl právě těch 7°C. Když jsou srovnané výměna se vypne. Když zásobník začne zase chladnout, zapne se a ohřívá se. Je tak zajištěné, že systém neběží zbytečně a teplo se dodává vždy, když je potřeba.

Napojení na plynový kotel

Je možné, že máte doma plynový kotel a nestojíte o elektrickou patronu. Máme dobrou zprávu. V zásobníku může být zapojen i plynový kotel. Zásobník je stejný, ale je tam navíc ještě jedna stočená trubka – druhý výměník. Ta je spojená s plynovým kotlem, který má také vlastní čidlo a může teplotu v zásobníku regulovat obdobně jako čidlo pro regulaci elektrické patrony. Pokud kolektory nezvládají momentálně vytopit zásobník, může pomoci i plynový kotel. Jeho výměník je umístěn nahoře, takže doohřívá jen tu vodu, která už je částečně ohřátá.

TIP: Nechte si od obchodního zástupce Schliegeru ve Vašem kraji vše polopatě vysvětlit.
Zástupce Vám ochotně vše řekne a také zjistí, jak by vypadalo řešení přímo pro Vás.
Zdarma Vám také zpracuje cenový návrh. Stačí jen vyplnit formulář.

Stačí vyplnit krátký formulář

Vaše údaje nikdy nikomu nepředáme. Na jejich základě se Vám ozve náš zástupce a společně zjistíte, které řešení je pro Vás nejlepší.
+420 566 440 009

info@schlieger.cz

  • Chotěboř
    Sokolohradská 629
  • Praha
    Táboritská 1000/23
  • Další pobočky
    Pro více informací volejte +420 566 440 009

Schlieger 2015