Slovníček pojmů

Víme, že vyznat se ve fotovoltaice může být složité. Možná Vám tento slovník pomůže.

Wattrouter – jedná se regulátor, který umožňuje maximální využití přebytků (70-99%) elektrické energie a eliminuje tak odběry ze sítě / dodávky do sítě.

Střídač – slouží k přeměně stejnosměrného proudu a obvykle nižšího napětí na střídavý proud, obvykle 230V / 50 Hz

 • Střídač s plynulou sinusouidou – vhodný na všechny typy spotřebičů
 • Střídač s modifikovanou sinusoidou – levnější řešení obvykle do 2000W, nevhodný zejména pro všechny spotřebiče, které obsahují elektromotor

AC – zkratka termínu „alternating current“, tj. střídavý proud, značí se nejčastěji vlnovkou, eventuelně vlnovkou a vodorovnou čárkou.

DC – zkratka termínu „direct current“, tj. stejnosměrný proud, značí se symbolem =, kde jedna z čárek může být přerušovaná.

A – ampér, nebo-li proud, přičemž platí jednoduchý vzorec A=W/ V

V – Volt, nebo-li napětí, přičemž platí jednoduchý vzorec V=W/A. Hodně zjednodušeně lze říci, že za bezpečné napětí je považováno max. 60 V DC, ale ve skutečnosti závisí na okolnostech a jsou více nebezpečné Ampéry než Volty. Střídavý proud je rovněž více nebezpečný než stejnosměrný. Bezpečnost je závislá na prostředí (vlhkost, uzemnění, použité izolace atd.).

W – Watt, neboli jednotka výkonu, při němž se vykoná práce 1 joulu za 1 sekundu a platí jednoduchý vzorec W=A* V.

KW – kilo Watt nebo-li 1000W

Wp (Watt peak) – je jednotka špičkového výkonu dodávaného fotovoltaickým panelem nebo panely za ideálních podmínek, tedy za slunečného dne. Jde tedy o Watty stejnosměrného proudu.

Fotovoltaický panel – umožňuje přeměnu slunečního záření na elektrický proud. Vlivem světla usměrňuje tok elektronů jedním směrem, z panelů získáváme stejnosměrný proud (DC).

Solární sklo – extra čiré sklo. Obyčejné sklo obsahuje oxidy kovů, které způsobují zabarvení skla, které je vidět zejména při pohledu na okraj tabule. Extra čiré sklo tak propustí maximum slunečního záření zejména když vrchní strana tabule je antireflexní.

Solární termický panel – získává ze slunečního záření tepelnou energii. Tyto panely se vyrábějí buď jako ploché solární kolektory nebo trubice umístěné vedle sebe. Nejlepší účinnost mají vakuové solární kolektory.

Dobíjecí jednotka – řídí nabíjení baterií a kontroluje jejich stav. Kvalitní jednotka zárovečh chrání baterie před přebytím nebo hloubkovým vybitím. Může být součástí střídače a může obsaovat fumkce, které maximalizují efektivní využití energie např. MPPT (maximum power poit tracker).

Baterie – baterie akumulují energii a nebo stabilizují dodávky elektrické energie. Jsou nezbytné pro ostrovní (off grid) instalace. Používají se obvykle tyto typy baterií:

 • LyFePO4 – Lithium-železo-fosfátový (LiFePO4) akumulátor používá jako katodu LiFePO4.
 • Solární akumulátory nebo trakční baterie – je složením podobná klasické autobaterii, ale má silnější elektrody, které vydrží hloubové vybití. Přesto je nelze zcela vybít, protože by se zkrátila jejich životnost. Protože obsahují olovo, jsou těžké. Jsou relativně levné, bezpečné a ekologické – lze je recyklovat.
 • Solární akumulátory nebo trakční baterie s gelovým elektrolytem – předchozí typ baterií s tím rozdílem, že elektrolyt má gelovou konzistenci. Jsou dražší a dle názoru výrobců vydrží více cyklů.

Pojistky a jističe – ochranné prvky, které chrání jednotlivé komponenty před poškozením. Některé kryty pro nožové pojistky lze zároveň použít jako hlavní vypínač.

Monitoring a regulace – monitoring sleduje chod systému a v některých případech ho může i ovlivnit. Regulace se aplikuje proto, aby optimalizovala výrobu a / nebo spotřebu energií. Jednoduchou regulaci může nahradit levné přednostní relé. Pro složitější regulaci lze použít PLC – jednoúčelové programovatelné automaty, které na podkladě vstupních dat ovlivňují procesy.

Vodiče – z jednotlivých komponent dělají funkční celek. Stejnosměrný proud více zahřívá vodiče než střídavý proud a nižší napětí má větší ztráty na vodičích než vyšší napětí. Proto se často používají baterie v sérii a vodiče s průřezem 6 mm2, tj. vodiče podobné startovacím kabelům.

Máte otázku? Ozvěte se

+420 566 440 009

info@schlieger.cz

 • Chotěboř
  Sokolohradská 629
 • Praha
  Táboritská 1000/23
 • Další pobočky
  Pro více informací volejte +420 566 440 009

Schlieger 2015