Jednička v počtu realizací v ČR
226 223 800 Po–Pá: 9–16 hod.

Podmínky ochrany osobních údajů uchazečů o zaměstnání

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů je společnost Schlieger, s.r.o. IČO: 28787803 se sídlem Sokolohradská 1723, 583 01 Chotěboř (dále jen: „správce“ nebo „my“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou Klára Lásková (klara.laskova@schlieger.cz). Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 3. Zpracování probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále také používáme zkratku „GDPR“, a blíže je popsáno v těchto podmínkách.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Osobní údaje získáváme přímo od Vás, při vyplnění formuláře na našem webu v sekci Kariéra nebo v reklamních kampaních na sociálních sítích.
 2. Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:
 • Identifikační údaje, jimiž se rozumí především jméno a příjmení.
 • Kontaktní údaje, jako je e-mailová adresa či telefon.
 • Informace o Vašich pracovních zkušenostech a vzdělání zaslaných ve Vašem životopise.
 • Informace o využívání našich webových stránek; tyto informace získáváme a zpracováváme především prostřednictvím nástrojů cookies.
 • Informace o průběhu a výsledků výběrového řízení.

III. Účely a právní tituly ke zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje zpracováváme za následujícími účely:
 • Kontaktování kandidátů na pracovní pozice, zejména na základě Vaší reakce na volná pracovní místa inzerovaná na našem webu a sociálních sítích, a realizace procesu náboru. Právním titulem k nezbytnému zpracování osobních údajů je jednání před uzavřením smlouvy  ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 • Za tímto účelem zpracováváme identifikační a kontaktní údaje, údaje o Vašich pracovních zkušenostech a vzdělání.
 • Ochrana našich oprávněných zájmů, abychom např. byli schopni doložit, že jsme Vás za účelem náboru kontaktovali a jak probíhalo výběrové řízení. Právním titulem pro toto zpracování je oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
  Pro tento účel zpracováváme identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o Vašich pracovních zkušenostech a vzdělání, informace o průběhu a výsledku výběrového řízení.
 • Uchování údajů o uchazečích pro budoucí výběrová řízení. Pokud v konkrétním výběrovém řízení neuspějete, i tak bychom si Vás chtěli ponechat v naší evidenci uchazečů o zaměstnání. Pokud v budoucnu budeme obsazovat další pracovní pozici, rádi Vás pozveme do výběrového řízení Právním titulem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
  Za tímto účelem s Vaším souhlasem dále zpracováváme Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje o Vašich pracovních zkušenostech a vzdělání.

2. Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné. Bez Vašich osobních údajů Vás však nemůžeme zařadit do výběrového řízení na volné pracovní pozice v naší společnosti.

IV. Doba uchovávání údajů

Správce zpracovává osobní údaje:

 1. Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z procesu náboru mezi Vámi a správcem, uplatňování nároků z těchto vztahů a ochranu jeho práv v případě sporu, a to po dobu 3 let od zahájení výběrového řízení nebo okamžiku, kdy jste reagoval na náš pracovní inzerát.
 • V případě Vaše souhlasu se zařazením do databáze uchazečů budou Vaše osobní údaje uchovávány po dobu 3 let nebo do odvolání souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchování správce osobní údaje trvale smaže.

V. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

 1. Se zpracováním Vašich údajů nám pomáhá několik našich dodavatelů, zpracovatelů osobních údajů, kteří pro zajištění dané služby musí mít v omezeném rozsahu přístup k Vašim osobním údajům. S každým takovýmto zpracovatelem se dohodneme na nezbytných krocích, abychom neoslabili ochranu Vašich osobních údajů ani nezasáhli do Vašich jiných práv.
 2. Zpracovateli Vašich osobních údajů jsou zejména následující dodavatelé:
 • Společnosti podílející se na provozování našich webových stránek a dalších služeb v souvislosti s provozováním webu (hostingové služby Lukáš Petřík 407 55 Dolní Podluží, IČO: 87317711).
 • Poskytovatelé mailingových či cloudových služeb, jako jsou Google Workspace, jehož provozovatel je společnost Google Ireland Limited (registrační číslo 368047).

3. Vaše osobní údaje můžeme rovněž získávat prostřednictvím personálních agentur, u kterých některé volné pozice poptáváme. Jedná se zejména o společnost LMC s.r.o.,  IČO: 26441381, která provozuje např. webové stránky www.jobs.cz nebo www.pracezarohem.cz, nebo o společnost Nelisa s.r.o., IČO: 09950311, provozovatele portálu www.nelisa.com.

4. V žádném z výše uvedených případů nebudou Vaše osobní údaje předány mimo Evropskou unii.

VI. Vaše práva

 1. Ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
 • Právo na informaci, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a právo na přístup k těmto údajům
 • Právo na opravu, aktualizaci či omezení zpracování Vašich osobních údajů
 • Právo na výmaz osobních údajů. Toto právo se však neuplatní v případě, kdy je další zpracování nezbytné zejména pro plnění našich právních povinností, nebo k zajištění našich právních nároků
 • Právo požádat nás o předání Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely náboru nebo na základě Vašeho souhlasu, Vám nebo jinému správci osobních údajů.
 • Právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu. V případě dalších zpracování založených na našem oprávněném zájmu individuálně přezkoumáme, zda náš oprávněný zájem skutečně převažuje.

2. Pokud se domníváte, že prováděné zpracování je v rozporu s GDPR, dalšími právními předpisy nebo těmito podmínkami, sdělte nám to, prosím, na kontakty uvedené v čl. I. Pokud nebudete s vyřízením Vašeho podnětu spokojeni, máte samozřejmě právo obrátit se se stížnosti na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním kontaktů a životopisu z internetového náborového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s těmito podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. Proto tyto webové stránky pravidelně kontrolujte.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 27.11.2021.