Jednička v počtu realizací v ČR
226 223 800 Po–Pá: 9–16 hod.

Jak funguje tepelné čerpadlo vzduch-voda

4 minuty čtení 10. 2. 2022 Začátečník čerpadla

Aktualizováno: 31. 8. 2022

Tepelné čerpadlo typu vzduch-voda odebírá teplo z okolního vzduchu a využívá ho na ohřev vody. Tuhle definici jste už možná taky slyšeli, ale vrtá vám hlavou, jak přesně tepelko funguje. Obzvlášť když venku mrzne. Rádi vám vysvětlíme záhadu zimního provozu i celý princip tepelného čerpadla. A navrch přidáme také přehled výhod a nevýhod tohoto typu tepelka.

3 klíčové fáze v provozu tepelného čerpadla vzduch-voda

Provoz tepelného čerpadla probíhá ve 3 fázích. Stručně se dají popsat takto: Nejprve je potřeba získat teplo z okolního vzduchu, pak je nutné zvýšit jeho teplotu a nakonec vytvořené teplo využít v domě. Pojďme si teď podrobněji vysvětlit, jak přesně jednotlivé fáze probíhají. 

     1. Získání tepla ze vzduchu

Ve vzduchu je obsažená tepelná energie, kterou chceme využít pomocí tepelného čerpadla. Dokážeme to díky takzvanému výparníku. Představme si ho jako soustavu trubek, kterými cirkuluje chladivo (ve Schliegeru používáme chladivo Green Gas R32). Teplota chladiva je vždy nižší než teplota okolo proudícího vzduchu, a proto z něj chladivo dokáže přijímat teplo.

Chladicí médium může mít teplotu až –25  °C, a tak získává teplo, i když je venku pod nulou. Dejme tomu, že venkovní teplota se pohybuje kolem -2  °C a chladivo ve výparníku má teplotu -4  °C. Vzduch je tedy o dva stupně teplejší, a proto dokáže ohřát chladivo. To pak se získaným teplem putuje dál do kompresoru.

     2. Zvýšení teploty chladiva

Kompresor chladivo silně stlačí. Díky tomu se prudce zahřeje (až na 120  °C) a změní skupenství z kapalného na plynné. Princip zahřívání při kompresi si můžete vyzkoušet na pumpičce. Když prstem ucpete její vývod a stlačíte píst, na prstu ucítíte teplo.

Chladivo je teď v plynném stavu a navíc velmi horké. Je tedy načase, abychom jeho vysoké teploty využili.

     3. Využití získaného tepla

Zahřáté chladivo v plynném skupenství se dostává do výměníku. V něm se setkává primární okruh (chladivo) tepelného čerpadla se sekundárním okruhem (voda). V sekundárním okruhu předá chladivo svou tepelnou energii do vody. Ohřátá voda pak pokračuje do technické místnosti, kde je pomocí trojcestného ventilu rozdělena do nádrží na akumulaci kotlové vody na vytápění nebo do zásobníku pro teplou užitkovou vodu.

Jakmile horké chladivo předá své teplo, ochladí se a znovu zkapalní. Pořád je ale pod vysokým tlakem a příliš teplé na to, aby mohlo znovu přijímat tepelnou energii. Proto se musí nejprve ochladit. K tomu dojde pomocí expanzního ventilu. Tento princip ochlazování si můžete vyzkoušet na spreji. Když máte sprej stisknutý delší dobu, začne se jeho nádoba ochlazovat.

Chladivo je teď díky expanzi podchlazené natolik, že může opět přijímat teplo z okolí, a celý proces začíná nanovo.

Schéma fungování tepelného čerpadla

Výhody a nevýhody tepelného čerpadla vzduch-voda

Existují celkem 4 typy tepelných čerpadel: vzduch-voda, vzduch-vzduch, voda-voda a země-voda. Každý typ tepelného čerpadla má své přednosti i nevýhody. Pojďme si teď přehledně shrnout, jak je na tom tepelné čerpadlo vzduch-voda, o kterém je celý náš článek.

✓ Výrazně nižší pořizovací cena než u typů využívajících energii z vody či země.

✓ Jednoduchá a snadná instalace.

✓ Nulové nároky na velikost pozemku.

✓ Nejsnáze dostupný zdroj tepla – množství vzduchu je prakticky neomezené.

✓ Nejmenší vliv na ekosystém – odebrané teplo se opět vrací do vzduchu prostřednictvím tepelných ztrát budov atd.

✓ Využití i pro chlazení během léta.

✓ Nízké provozní náklady oproti běžným způsobům vytápění.

✓ Až 70 % energie získáte z obnovitelných zdrojů.

✓ Bezúdržbovost systému – díky monobloku není potřeba ani doplňovat chladivo.

Nevýhody tepelného čerpadla vzduch–voda

✓ Nižší výkonnost při extrémních mrazech.

✓ Vyšší spotřeba elektřiny než u tepelných čerpadel země-voda.

✓ Hlučnost venkovní jednotky u méně kvalitních čerpadel.

Chcete také vy topit ekologicky a ekonomicky?

Sami vidíte, že výhody tepelných čerpadel typu vzduch-voda jasně převažují nad nevýhodami. A i ty se dají buď úplně odstranit, nebo alespoň redukovat. Dočasně nižší výkon za silných mrazů nebude vadit, když součástí systému bude také bivalentní zdroj energie. Hlučnost můžete snížit až na úroveň šepotu tak, že si pořídíte kvalitní čerpadlo, a také pomocí jednoduchých úprav.

Detailní pohled na tepelné čerpadlo Premium X od společnosti Schlieger

Opravdu nic vám tedy nebrání, abyste i vy nahradili drahý a neekologický způsob vytápění tepelným čerpadlem. Navíc na jeho pořízení můžete dostat dotaci až 140 000 Kč. Schlieger vám dodá nejen kvalitní tepelné čerpadlo, ale postará se také o veškeré dokumenty potřebné pro úspěšné vyřízení dotace. Na vás je jediné – ozvat se nám pomocí nezávazného poptávkového formuláře.

ZDARMA osobní konzultace

Přímo na místě zhodnotíme nemovitost a doporučíme nejvýhodnější řešení.

11 052 realizací po ČR

Jsme jednička trhu. Solární systém i tepelné čerpadlo vám postavíme v nížinách i na horách.

Zajištění vyřízení dotace

Vyřídíme vám dotaci v plné výši po splnění všech podmínek programu NZÚ.

Štědré záruky

Nadstandardní záruky až 30 let nejen na materiál, ale také na práci.