Jednička v počtu realizací v ČR
226 223 800 Po–Pá: 9–16 hod.

Automatické odmrazování čerpadla

Automatické odmrazování se využívá u tepelných čerpadel vzduch-voda. Funkce zabraňuje zamrzání zkondenzované vodní páry na lamelách výparníku. Nejčastěji k automatickému odmrazování čerpadla dochází při venkovních teplotách mezi 0–7  °C. Při ještě nižších teplotách se námraza v důsledku poklesu vlhkosti vzduchu tvoří výrazně pomaleji.

Námraza na výparníku je kontrolována regulátorem tepelného čerpadla. V případě detekce námrazy čerpadlo automaticky spustí reverzibilní chod, při kterém chladicí okruh čerpadla dočasně (několik minut) funguje v opačném směru. Část tepla se odebere z otopné soustavy zpět a přivádí se do výparníku. Roztátý led je následně odváděn jako kondenzát a tepelné čerpadlo se opět automaticky přepne do standardního režimu.

Další výrazy ve slovníku

ZDARMA osobní konzultace

Přímo na místě zhodnotíme nemovitost a doporučíme nejvýhodnější řešení.

11 052 realizací po ČR

Jsme jednička trhu. Solární systém i tepelné čerpadlo vám postavíme v nížinách i na horách.

Zajištění vyřízení dotace

Vyřídíme vám dotaci v plné výši po splnění všech podmínek programu NZÚ.

Štědré záruky

Nadstandardní záruky až 30 let nejen na materiál, ale také na práci.