Jednička v počtu realizací v ČR
226 223 800 Po–Pá: 9–16 hod.

Chladivo tepelného čerpadla

Chladivo tepelného čerpadla zajišťuje přenos tepla uvnitř zařízení. Při průchodu okruhem v čerpadle chladivo mění své skupenství z kapalného na plynné a zpět. Jako chladivo se v posledních letech využívaly zejména směsi fluorovaných uhlovodíků (HFC). V současnosti se od nich kvůli jejich zátěži na životní prostředí ustupuje a přechází se na hydrofluoroolefiny (HFO), tzv. chladiva čtvrté generace. Klíčovou vlastností všech používaných látek je nízký bod varu.

Další výrazy ve slovníku

ZDARMA osobní konzultace

Přímo na místě zhodnotíme nemovitost a doporučíme nejvýhodnější řešení.

11 052 realizací po ČR

Jsme jednička trhu. Solární systém i tepelné čerpadlo vám postavíme v nížinách i na horách.

Zajištění vyřízení dotace

Vyřídíme vám dotaci v plné výši po splnění všech podmínek programu NZÚ.

Štědré záruky

Nadstandardní záruky až 30 let nejen na materiál, ale také na práci.