Jednička v počtu realizací v ČR
226 223 800 Po–Pá: 9–16 hod.

Článek baterie

Galvanický článek je základním stavebním kamenem baterie. Jedná se o zdroj elektrického napětí. Pro získání vyššího elektrického napětí se články spojují do baterií.

Článek baterie tvoří dva poločlánky – dvě elektrody. Kladná katoda a záporná anoda jsou ponořeny do elektrolytu, což je roztok vedoucí elektrický proud. Mezi elektrodami a elektrolytem dochází k chemické reakci, a tím vzniká elektrické napětí.

Další výrazy ve slovníku

ZDARMA osobní konzultace

Přímo na místě zhodnotíme nemovitost a doporučíme nejvýhodnější řešení.

11 052 realizací po ČR

Jsme jednička trhu. Solární systém i tepelné čerpadlo vám postavíme v nížinách i na horách.

Zajištění vyřízení dotace

Vyřídíme vám dotaci v plné výši po splnění všech podmínek programu NZÚ.

Štědré záruky

Nadstandardní záruky až 30 let nejen na materiál, ale také na práci.