Jednička v počtu realizací v ČR
226 223 800 Po–Pá: 9–16 hod.

Distribuční soustava (DS)

Distribuční soustava slouží k přenosu elektrické energie z přenosové soustavy ke koncovým odběratelům. Základním pilířem distribuční soustavy je vedení velmi vysokého napětí, do něhož směřuje energie vyrobená elektrárnami. Na trafostanicích poblíž odběrných míst se velmi vysoké napětí mění na vysoké napětí. Stejným způsobem poté dochází k převodu na nízké napětí, jež se běžně využívá v domácnostech.

Za provoz distribuční soustavy je zodpovědný distributor elektrické energie. Na území ČR působí tři distributoři – ČEZ Distribuce (většina území), EG.D. (Jihočeský a Jihomoravský kraj) a PREdistribuce (Praha a Roztoky u Prahy). Kromě vedení velmi vysokého, vysokého a nízkého napětí zajišťují distributoři také měřicí, ochranné či zabezpečovací systémy nutné k bezproblémovému přenosu energie.

Další výrazy ve slovníku

ZDARMA osobní konzultace

Přímo na místě zhodnotíme nemovitost a doporučíme nejvýhodnější řešení.

11 052 realizací po ČR

Jsme jednička trhu. Solární systém i tepelné čerpadlo vám postavíme v nížinách i na horách.

Zajištění vyřízení dotace

Vyřídíme vám dotaci v plné výši po splnění všech podmínek programu NZÚ.

Štědré záruky

Nadstandardní záruky až 30 let nejen na materiál, ale také na práci.