Jednička v počtu realizací v ČR
566 440 008 Po–Pá: 9–16 hod.

Energetický posudek

Termínem energetický posudek se označuje zpráva, která posuzuje plnění technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku. Zpracování energetického posudku je nezbytné například při zkoumání proveditelnosti projektů využívajících obnovitelné zdroje energie.

Posudek smí zpracovat pouze energetický specialista, který disponuje platným osvědčením Ministerstva průmyslu a obchodu. Povinnost zajistit posudek leží na stavebníkovi, společenství vlastníků jednotek nebo vlastníkovi budovy či energetického hospodářství.

Další výrazy ve slovníku

ZDARMA osobní konzultace

Přímo na místě zhodnotíme nemovitost a doporučíme nejvýhodnější řešení.

6 083 realizací po ČR

Jsme jednička trhu. Solární systém i tepelné čerpadlo vám postavíme v nížinách i na horách.

Zajištění vyřízení dotace

Vyřídíme vám dotaci v plné výši po splnění všech podmínek programu NZÚ.

Bezkonkurenční záruky

Nadstandardní záruky až 30 let nejen na materiál, ale také na práci.