Skutečná jednička v počtu realizací v ČR
226 223 800 Po–Pá: 9:00 – 16:00 hod.

Energetický posudek

Termínem energetický posudek se označuje zpráva, která posuzuje plnění technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku. Zpracování energetického posudku je nezbytné například při zkoumání proveditelnosti projektů využívajících obnovitelné zdroje energie.

Posudek smí zpracovat pouze energetický specialista, který disponuje platným osvědčením Ministerstva průmyslu a obchodu. Povinnost zajistit posudek leží na stavebníkovi, společenství vlastníků jednotek nebo vlastníkovi budovy či energetického hospodářství.

Další výrazy ve slovníku

ZDARMA osobní konzultace

Přímo na místě zhodnotíme nemovitost a doporučíme nejvýhodnější řešení.

14 415 realizací po ČR

Jsme skutečná jednička trhu. Solární systém i tepelné čerpadlo vám postavíme kdekoliv.

Zajištění vyřízení dotace

Vyřídíme vám dotaci v plné výši po splnění všech podmínek programu NZÚ.

Štědré záruky

Nadstandardní záruky až 25 let nejen na materiál, ale také na práci.