Jednička v počtu realizací v ČR
226 223 800 Po–Pá: 9–16 hod.

Vyjádření k reportáži ČT v pořadu Černé ovce

Já, Markéta Chrbolková, jako spolumajitelka firmy Schlieger, bych se ráda vyjádřila k odvysílaným reportážím v pořadu Černé ovce v České televizi, které pojednávají o naší firmě. Reaguji postupně na všechny tři případy našich zákazníků, kteří v reportáži figurují. Reportáž považujeme v mnoha ohledech za neobjektivní a spousta informací v reportáži uvedená je zcela nepravdivá (například informace o tom, že nevlastníme prohlášení o shodě k našim zařízením nebo že naši technici nejsou proškoleni a nevlastní potřebná oprávnění k výkonu práce apod.). Některé informace naopak nezazněly vůbec, i když jsme je redakci Černých ovcí doložili písemnou formou. Nepravdivých informací, které poškodily naši firmu, je v reportáži mnoho a tímto chceme tedy vše uvést na pravou míru – tak, jak se za naši firmu věci staly.

Než se pustím do rozboru a okomentování sporných bodů v reportážích, chtěla bych ještě poděkovat jménem celé společnosti všem zákazníkům, kteří se nám v reakci na reportáž ozývají a vyjadřují nám podporu. Stejně tak chci poděkovat všem našim zaměstnancům za vytrvalou a usilovnou práci, kterou vykonávali svědomitě nadále i přes tuto nepříjemnou situaci a negativní reakce lidí, jenž tato neobjektivní reportáž vyvolala.

Vyjádření k reportáži s panem Petrem Pribulou

Dne 11. 10. 2021 odvysílala ČT v pořadu Černé ovce reportáž o tepelných čerpadlech, ve které dostal prostor pan Petr Pribula, který si pořídil tepelné čerpadlo od naší společnosti Schlieger. Pan Pribula v reportáži uvedl, že tepelné čerpadlo nefungovalo tak, jak očekával. V důsledku toho mu netopí dostatečně radiátory v jeho obydlí,  zvýšily se mu náklady na vytápění a ocitl se v existenčních potížích.

V době, kdy probíhalo natáčení pořadu Černé ovce, zavítali reportéři také přímo do sídla naší společnosti. Jelikož však nikdo z vedení naší společnosti nebyl o této plánované návštěvě pro účely reportáže informován předem, nebyl v daný den na místě reportérům k dispozici nikdo, kdo by mohl na položené dotazy fundovaně odpovědět. Požádali jsme tedy o zaslání dotazů písemně. Otázky k obchodnímu případu pana Pribuly ze strany reportérů ČT byly následujícího znění:

 1. Pan Petr Pribula opakovaně reklamoval, že TČ nevytopí jedno ze dvou pater jeho domu, firma v rámci mimosoudního řešení sporů při ČOI začala upravovat jeho topný systém, ale úpravy nedokončila. Problém dosud vyřešen není. Kdy firma zajistí řádný chod TČ?
 2. Soudní znalec v rámci natáčení zjistil, že systém TČ v pana Pribuly je naprosto nevhodně navržen a neodborně realizován, a navíc našel několik bezpečnostních závad. Kdy firma tyto závady odstraní?
 3. Certifikovaný odborník v oboru topné a chladicí techniky u pana Pribuly zjistil, že topný systém byl nastaven tak, aby topil nikoli tepelným čerpadlem, ale přímo elektřinou. Nesprávné nastavení konstatoval i sám zástupce Schliegeru (existuje o tom videozáznam). V důsledku toho požaduje dodavatel elektřiny po klientovi velké nedoplatky, které jsou mimo finanční možnosti klienta, samoživitele v insolvenci. Klient uplatnil po Vaší společnosti náhradu škody, ale nedočkal se jí. Kdy tyto škody nahradíte?

Naše vyjádření k této záležitosti je následující:

ODPOVĚĎ NA 1. OTÁZKU:

Pan Petr Pribula opakovaně reklamoval, že TČ nevytopí jedno ze dvou pater jeho domu, firma v rámci mimosoudního řešení sporů při ČOI začala upravovat jeho topný systém, ale úpravy nedokončila. Problém dosud vyřešen není. Kdy firma zajistí řádný chod TČ?

Horní patro pana Pribuly nešlo vytopit kvůli otopné soustavě, nikoliv kvůli tepelnému čerpadlu. Radiátory netopí z důvodu špatně instalovaných termostatických hlavic (nesmí být svisle dolů, ale v kolmé poloze) a z důvodu usazenin potrubí a celkovému snížení průtoku vody v topném systému. Problém s otopnou soustavou dořešen není, protože topný okruh u pana Pribuly jsme upravovali v rámci dobrých vztahů na naše vlastní náklady (i když toto není předmětem smlouvy a ani nejsme dodavatelem topného systému) a více úprav by znamenalo kompletní rekonstrukci topení, na které jsme se v době po odvysílání reportáže chtěli s panem Pribulou domluvit. Pan Pribula nicméně odmítá jakékoliv naše návrhy na řešení jeho otopné soustavy. Vyžaduje po nás pouze vrácení peněz.

ODPOVĚĎ NA 2. OTÁZKU:

Soudní znalec v rámci natáčení zjistil, že systém TČ v pana Pribuly je naprosto nevhodně navržen a neodborně realizován, a navíc našel několik bezpečnostních závad. Kdy firma tyto závady odstraní?

Ohledně této instalace máme vypracovaný také znalecký posudek, který je v rozporu s tvrzeními uvedenými v reportáži a to hned v několika bodech. Jednotlivé pasáže ze znaleckého posudku jsou k nalezení níže i s komentáři z naší strany.

 • Poradce pro tepelná čerpadla Pavel Stejskal poukazuje v reportáži (9:46) na bezpečnostní nedostatek: odvzdušňovací ventil je blízko u zásuvky, což podle pana Stejskala představuje riziko úniku vody do dané zásuvky.
  • Naše reakce podložená znaleckým posudkem: Žádná technická norma neudává vzdálenost odvzdušňovacího ventilu od zásuvky. Při instalaci používáme automatické odvzdušňovací ventily, jejichž funkce je taková, že ven ze systému vypouští přebytečný vzduch (nikoli vodu). Když v systému není vzduch, ventilem nic jiného neuniká. Automatický odvzdušňovací ventil vodu nepropouští.

 • Pan Stejskal v reportáži (10:15) kritizuje uzavíratelnou armaturu u expanzní nádoby. Podle něj tam uzavíratelná armatura nepatří, hrozí uzavření expanzní nádoby a možná exploze.
  • Naše reakce podložená znaleckým posudkem:  „Před expanzní nádobu se vždy instaluje uzavírací armatura se zajištěním v otevřené poloze a vypouštěcí armatura. To je zvláště důležité pro servis, který je potom možné provádět za provozu a bez vypouštění soustavy.“

Zdroj: https://vytapeni.tzb-info.cz/potrubi-a-armatury/2510-expanzni-nadoby-pro-topeni

Expanzní nádoba je vždy zapojena za uzavírací kohout a bez tohoto kohoutu není možné provádět pravidelný servis expanzní nádoby. Tento uzavírací ventil nemusí být nijak zaplombován, nebo jinak zabezpečeno náhodnému uzavření. Expanzní nádoba není bezpečnostní prvek, ale slouží k vyrovnávání tlaku v systému.

 • Pan Stejskal v reportáži (7:49) konstatuje, že umístění venkovní jednotky čerpadla není vhodné.
  • Naše reakce podložená znaleckým posudkem: Máme doporučení na umístění venkovní jednotky. U pana Pribuly je umístěna pod stříškou, ale ze všech směrů dobře větrána a její umístění ničemu nevadí. Toto tvrzení máme také podloženo znaleckým posudkem. Umístění tepelného čerpadla proběhlo na přání zákazníka. Můžeme doložit mailovou korespondencí.

Foto umístění čerpadla v domě pana Pribuly

 • Dimenzování akumulačního zásobníku je v pořádku. U tepelných čerpadel ON/OFF se doporučuje 20L/kW výkonu tepelného čerpadla. U pana Pribuly by tedy mohlo stačit 200L vody. Naše společnost ovšem doporučuje vyšší objem akumulace z důvodu pozitivního vlivu na počet startů kompresoru, a tedy i životnost tepelného čerpadla. Státní dotační program požadoval dokonce pouze 15L/kW výkonu tepelného čerpadla.

Zdroj: https://www.projektuj-tepelna-cerpadla.cz/cz/akumulacni-taktovaci-nadoba-pro-tepelne-cerpadlo

Nejenže jsme shledali některé expertní závěry jako sporné, reportáž navíc pracuje se dvěma odborníky na tepelná čerpadla, jejichž kredibilitu vnímáme jako problematickou.

 • Václav Lom vystupuje v reportáži jako školitel a zkušební komisař Svazu chladicí a klimatizační techniky. Tyto informace nicméně vyvrací naše e-mailová konverzace s Mgr. Štěpánem Stojanovem, tajemníkem SCHKT:

„Dobrý den,

Na Váš dotaz Vám sděluji, že pan Václav Lom nepůsobí ve Svazu chladicí a klimatizační techniky a ve Školicím středisku CHKT a TČ, s.r.o. jako lektor ani jako zkušební komisař od května 2019.“

 • Ing. Pavel Stejskal, druhý odborník, vystupuje jako “poradce pro tepelná čerpadla soudního znalce v oboru strojírenství a ekonomika Radima Ledeckého”. Kontaktovali jsme soudního znalce, Radima Ledeckého, který je uveden v reportáži. Ten nám potvrdil, že s ČT na této reportáži nespolupracuje a od daného posudku se zcela distancuje.

Slovy pana Ledeckého (z e-mailové konverzace):

„Nejsem si vědom, že bych dovolil ČT ani komukoli jinému, aby se zaštiťoval mojí odbornou autoritou. České televizi ani jiným osobám  jsem neposkytl žádné odborné poradenství. Součinnost v této záležitosti odmítám poskytovat. Kontakt na Ing. Pavla Stejskala Vám jistě poskytne ČT.“

Byli jsme ve spojení také s panem Stejskalem od znalce Ing. Radima Ledeckého, který nám zatím ústní formou potvrdil, že od pana redaktora pořadu Černé ovce nedostal všechny podklady k tepelnému čerpadlu (a že se samozřejmě instaluje kohout na expanzní nádobu).

To máme také pro jistotu podloženo přímo znaleckým posudkem (jehož výňatky od nás pan redaktor dostal ještě před odvysíláním reportáže).

ODPOVĚĎ NA 3. OTÁZKU:

Certifikovaný odborník v oboru topné a chladicí techniky u pana Pribuly zjistil, že topný systém byl nastaven tak, aby topil nikoli tepelným čerpadlem, ale přímo elektřinou. Nesprávné nastavení konstatoval i sám zástupce Schliegeru (existuje o tom videozáznam). V důsledku toho požaduje dodavatel elektřiny po klientovi velké nedoplatky, které jsou mimo finanční možnosti klienta, samoživitele v insolvenci. Klient uplatnil po Vaší společnosti náhradu škody, ale nedočkal se jí. Kdy tyto škody nahradíte?

Naše společnost je pojištěna proti finančním škodám a v případě, pokud by měl pan Pribula zvýšenou spotřebu elektrické energie, tak takovou škodu samozřejmě uhradíme. Pro uplatnění škody jsme od klienta vyžadovali fakturu za vytápění. Bez těchto dokladů bohužel nemůžeme ani z právního hlediska přistoupit k jakékoliv kompenzaci. Zaslané faktury panem Pribulou za elektřinu nám bohužel nemohou posloužit k porovnání nákladů na vytápění před a po spuštění tepelného čerpadla.

Zde bychom rádi upřesnili, že jsme se dopustili omylu v minulém vyjádření, kde jsme psali: “Pro uplatnění škody jsme od klienta vyžadovali fakturu za elektrickou energii, nebo alespoň odečet spotřeby z elektroměru. Bez těchto dokladů bohužel nemůžeme ani z právního hlediska přistoupit k jakékoliv konzultaci”. Ano, faktury za elektřinu pan Pribula opravdu poslal, nicméně pro kompenzaci potřebujeme faktury pouze za vytápění.

AKTUALIZACE 1.7.2022

Po obdržení ročního vyúčtování od pana Pribuly se zjistilo, že s naším tepelným čerpadlem nakonec ušetřil za rok 18 tis. Kč. To lze jednoduše zjistit při porovnání vyúčtování za 12 měsíců (zahrnuje letní a zimní období) pro elektřinu a topení teplovodem před pořízením našeho tepelného čerpadla a vyúčtování za elektřinu za 12 měsíců po jeho instalaci.
Do kalkulace není započítán meziroční růst cen energií, přestože ceny roku 2019 a ceny roku 2021 se pravděpodobně budou lišit.

Útrata před instalací tepelného čerpadla
Teplovod : 90,4 GJ – 53 623,66 Kč (období 01.01.2019 až 31.12.2019)
Elektřina: 11 MWh –  43 971,79 Kč (období 06.04.2019 až 22.04.2019)

Celkem: 97 595,45 Kč

Útrata po instalaci tepelného čerpadla
Teplovod : 0 GJ – 0 Kč
Elektřina: 32,129 MWh –  79 303 Kč (období 15.09.2020 až 19.08.2021 – jeden měsíc dopočítán přímou úměrou 29,452 MWh / 11 * 12 = 32,129 MWh – vyúčtování 72,694,5 Kč / 11 * 12 = 79 303 Kč)

Celkem: 79 303 Kč

Úspora s tepelným čerpadlem – 18 292,36 Kč za rok 

Pan Pribula nás opětovně požádal o neoprávněný servis minulý týden, kdy si nás pozval, že mu tepelné čerpadlo rachotí a nefunguje. Na servisní výjezd jsme znovu jeli a opětovně zjistili problém na jeho straně. Tepelné čerpadlo bylo zaneseno psími chlupy, i toto náš technik odstranil, aniž by bylo panu Pribulovi cokoliv účtováno. 

Picture 1

Při příjezdu technika

Po vyčistění technikem

Jsme si vědomi toho, že celá záležitost je velmi složitá a technická, chtěli jsme proto k panu Pribulovi poslat nezávislého znalce, který by situaci posoudil. Znalcem potvrzené pochybení jsme samozřejmě ochotní přijmout a s panem Pribulou se náležitě finančně vyrovnat. Pan Pribula nám nicméně nikdy na návrh zapojení nezávislého znalce nepřistoupil.

Opět se tedy setkáváme s tím, že chceme situaci férově vyřešit. Ať už jde o odmítnutí nezávislého znalce nebo o chybějící faktury za topení v roce 2020, pan Pribula s námi v tomto nespolupracuje, pouze žádá vrácení peněz.

Uvědomujeme si, že jsme se dopustili v případě pana Pribuly určitých chyb, kvůli kterým jsme museli tepelné čerpadlo přenastavovat. Ty jsme ale vždy s panem Pribulou řešili. Pokud je snaha a vůle na obou stranách, jsme schopni jako firma najít a nabídnout řešení vedoucí k oboustranné spokojenosti.

Vyjádření k reportáži s panem Josefem Pačesem

V reportáži ČT byla dne 12.10.2021 odvysílaná informace ohledně našeho zákazníka pana Josefa Pačese, v níž zaznělo, že jsme panu Pačesovi nainstalovali nefunkční čerpadlo a na pana Pačese jsem vyvíjeli nátlak kvůli této reportáži.

U pana Pačese jsme v roce 2018 instalovali elektrokotel s přípravou na instalaci tepelného čerpadla. Pan Pačes si přál do stavby umístit elektrokotel a až po kolaudaci instalovat tepelné čerpadlo. Pan Pačes měl problémy s kolaudací, a tak instalaci tepelného čerpadla odkládal od května roku 2018, celkem 1,5 roku. Pan Pačes nakonec dům zkolaudoval přibližně v srpnu 2019.

V září 2019, pan Pačes zrušil 2 potvrzené termíny instalace, a nakonec bylo čerpadlo instalováno v lednu 2020. Po instalaci tepelného čerpadla se pan Pačes dostal do prodlení s úhradou faktury. Pravděpodobně z finančních důvodů, protože v 22. května 2020 si domluvil splátkový kalendář a v rozporu se smlouvou jsme panu Pačesovi umožnili úhradu po měsíčních splátkách. I přes to pan Pačes za provedené dílo nedoplatil 31 586 Kč a tuto částku nám do současnosti dluží. Z toho důvodu mu bylo tepelné čerpadlo dne 19. ledna zadrženo, jak byl pan Pačes 19. ledna informován.

Tepelné čerpadlo v případě pana Pačese bylo tedy zadrženo z důvodu neuhrazené konečné faktury č. FA/2020/0035, kterou jsme evidovali jako neuhrazenou již téměř 1,5 roku od instalace.

Jednání pana Pačese považujeme za šikanu, vzhledem k tomu, že si požádal o 136 000 Kč za to, že o nás nebude mluvit v Černých ovcích a stále nám dluží 31 586 Kč za instalaci tepelného čerpadla.

Zároveň tímto odmítáme, že bychom na pana Pačese nebo kteréhokoliv zákazníka vyvíjeli jakýkoliv tlak. Ke všem problémům se stavíme čelem a jsme ochotni je řešit a vždy nám jde o to navázat společný dialog a pokud nastane problém, tak jej vyřešit ke spokojenosti obou stran.

Pan Pačes se nám k reportáži vyjádřil prostřednictvím e-mailové konverzace následovně:

„Dobrý den, díval jsem se na pořad Černé ovce.  Sám jsem byl překvapen, že jsem byl v reportáži uvedený. S firmou Schlieger nemám žádné spory a v reportáži jsem odmítl vystoupit, ale ne proto, že by na mě byl vyvíjen nátlak ze strany společnosti, ale jelikož jsme se řádně na všem domluvili. Nikdy po mě sankci ve výši 150 tis. nežádali.“

Vyjádření k reportáži s paní Liebichovou

K reportáži ohledně paní Liebichové, která byla odvysílaná dne 12.10.2021 v pořadu Černé ovce na ČT,  a dalším skutečnostem, jež v této reportáži zazněly, bych chtěla říci následující.

Paní Liebichové jsme instalovali solární kolektory, fotovoltaickou elektrárnu a tepelné čerpadlo na konci roku 2020. Tento rok mělo tepelné čerpadlo poruchu. Aby paní Liebichová nebyla bez zdroje vytápění, instalovali jsme jí místo tepelného čerpadla o výkonu 24kW, tepelné čerpadlo o výkonu 18kW. Vzhledem k tomu, že toto tepelné čerpadlo přes léto ohřívá jen užitkovou vodu a na ohřev vody má také solární kolektory, neměla tato výměna vliv na teplotní komfort v domě.

Od září tohoto roku pro paní Liebichovou již máme původní čerpadlo, ale z nepravdivých informací, které dostala od pana Loma (majitel firmy Cool trade engineering, s.r.o., a do poloviny roku zaměstnanec firmy Topite.cz, která se taktéž od jeho vyjádření distancovala), zákaznice odstoupila od smlouvy na tepelné čerpadlo.

Pan Lom vystupuje v reportáži jako školitel a zkušební komisař Svazu chladicí a klimatizační techniky. Tyto informace nicméně vyvrací naše e-mailová konverzace s Mgr. Štěpán Stojanovem, tajemníkem SCHKT:

„Dobrý den,
Na Váš dotaz Vám sděluji, že pan Václav Lom nepůsobí ve Svazu chladicí a klimatizační techniky a ve Školicím středisku CHKT a TČ, s.r.o. jako lektor ani jako zkušební komisař od května 2019.“

Čerpadlo paní Liebichové bylo odinstalováno a veškeré platby budou vráceny. Její přání plně respektujeme a jsme rádi, že nadále bude používat solární kolektory a fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti. Chápeme, že po vyjádřeních od pana Loma mohla nabýt určité pochyby.

Projektová dokumentace pro fotovoltaický systém se vypracovává před realizací na základě naplánování systému mezi obchodním zástupcem a klientem. Tento projekt je předkládán na distributora elektrické energie, pro schválení instalace elektrárny. Po instalaci systému se vypracovává projekt dle skutečného provedení, který se dokládá na distributora pro vyřízení prvního paralelního připojení.

V reportáži zaznělo, že firma Schlieger nemá pro danou zakázku zpracovaný žádný projekt a proti této mylné informaci se chceme ohradit. Projekt k zakázce paní Liebichové samozřejmě zpracovaný máme. V případě, že klient má zájem o čerpání dotace na dané zařízení, je součástí žádosti také povinnost doložit zpracovaný projekt dané instituci, která žádost schvaluje. Součástí této zakázky bylo i zpracování žádosti o dotaci a zpracovaný projekt jsme proto doložili. Pravdou ale je, že je třeba tento náš projekt upravit a dodat zákaznici jeho finální podobu, na čemž nyní pracujeme. Projekty se v průběhu realizace objednávky běžně upravují, u nás došlo k tomu, že jsme dodali pouze prvotní projekt neupravili ke skutečnému výslednému stavu instalace.

Přikládáme také prohlášení o shodě dle NV 168/2002 Sb. k tepelnému čerpadlu Premium 10, ke kterému se pan Lom v reportáži vyjadřuje, že jej nevlastníme.

Jelikož v reportáži došlo k uvedení mylných informací ohledně chybějících osvědčení našich spolupracovníků, přikládáme také osvědčení pana Oleksandra Boika, §6 – pracovník znalý s vyšší kvalifikací (pro samostatnou činnost), který je samozřejmě dále dozorován zaměstnancem s §8 – Pracovník pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem, kterým v tomto případě byli pánové Mytson Mykola a Vakhromieiev Volodymyr, jejichž osvědčení přikládáme níže také a jež je opravňuje k provádění všech potřebných úkonů spjatých s instalací daného zařízení.

Osvědčení - pan Bojko

Dále v reportáži zaznělo, že u naší společnosti probíhá kontrola ze strany ČOI. Tato kontrola u nás skutečně probíhá na podnět a do skončení kontroly se nemůžeme k této skutečnosti bohužel zatím vyjádřit. Jakmile dojde k ukončení této kontroly, její závěry zde samozřejmě zveřejníme také.

Aktuální stav: Paní Liebichová odstoupila od smlouvy a tepelné čerpadlo jsme již z jejího pozemku odvezli. Nyní jsme v kontaktu ohledně dodání střídače a finální podoby projektu. Vyřizujeme se zákaznicí reklamaci, střídač jí rozhodně přivezeme, nicméně čekáme na jeho dodání.

Na konec bychom rádi zmínili něco málo o naší společnosti. Na trhu jsme již 11 let a za tu dobu jsme provedli již více jak 5000 realizací. Od zákazníků se snažíme si sbírat veškerou zpětnou vazbu a neustále naše služby zlepšovat a v případě, kdy dojde pochybení, tak se ke všem problémům stavíme čelem – tak jako ve všech těchto případech.

Ing. Markéta Chrbolková

majitelka společnosti