Jednička v počtu realizací v ČR
566 440 008 Po–Pá: 9–16 hod.

Vyjádření k reportáži ČT v pořadu Černé ovce

Já, Markéta Chrbolková, bych na úvod jménem celé společnosti ráda poděkovala a vyjádřila upřímnou vděčnost všem našim klientům, kteří se nám v posledních několika dnech ozývají a vyjadřují nám podporu. Dále bych ráda poděkovala také všem našim zaměstnancům, pro který byl tento týden náročný a kteří dlouhodobě pracují na tom, aby byli naši klienti spokojení. Nyní bych se za naši společnost vyjádřila k informacím, které zazněly v reportážích v pořadu Černé ovce na ČT..

Vyjádření k reportáži s panem Petrem Pribulou

Dne 11. 10. 2021 odvysílala ČT v pořadu Černé ovce reportáž o tepelných čerpadlech, ve které dostal prostor pan Petr Pribula, který si pořídil tepelné čerpadlo od naší společnosti Schlieger. Pan Pribula v reportáži uvedl, že tepelné čerpadlo nefungovalo tak, jak očekával. V důsledku toho mu netopí dostatečně radiátory v jeho obydlí.

V době, kdy probíhalo natáčení pořadu Černé ovce, zavítali reportéři také přímo do sídla naší společnosti. Jelikož však nikdo z vedení naší společnosti nebyl o této plánované návštěvě pro účely reportáže informován předem, nebyl v daný den na místě reportérům k dispozici nikdo, kdo by mohl na položené dotazy fundovaně odpovědět. Požádali jsme tedy o zaslání dotazů písemně. Otázky k obchodnímu případu pana Pribuly ze strany reportérů ČT byly následujícího znění:

  1. Pan Petr Pribula opakovaně reklamoval, že TČ nevytopí jedno ze dvou pater jeho domu, firma v rámci mimosoudního řešení sporů při ČOI začala upravovat jeho topný systém, ale úpravy nedokončila. Problém dosud vyřešen není. Kdy firma zajistí řádný chod TČ?
  2. Soudní znalec v rámci natáčení zjistil, že systém TČ v pana Pribuly je naprosto nevhodně navržen a neodborně realizován, a navíc našel několik bezpečnostních závad. Kdy firma tyto závady odstraní?
  3. Certifikovaný odborník v oboru topné a chladicí techniky u pana Pribuly zjistil, že topný systém byl nastaven tak, aby topil nikoli tepelným čerpadlem, ale přímo elektřinou. Nesprávné nastavení konstatoval i sám zástupce Schliegeru (existuje o tom videozáznam). V důsledku toho požaduje dodavatel elektřiny po klientovi velké nedoplatky, které jsou mimo finanční možnosti klienta, samoživitele v insolvenci. Klient uplatnil po Vaší společnosti náhradu škody, ale nedočkal se jí. Kdy tyto škody nahradíte?

Naše vyjádření k této záležitosti je následující:

1. Radiátory netopí z důvodu špatně instalovaných termostatických hlavic (nesmí být svisle dolů, ale v kolmé poloze) a z důvodu usazenin potrubí a celkovému snížení průtoku vody v topném systému. Topný okruh u pana Pribuly jsme upravovali v rámci dobrých vztahů na naše vlastní náklady (i když toto není předmětem smlouvy a ani nejsme dodavatelem topného systému). Více úprav by znamenalo kompletní rekonstrukci topení a tu už bohužel nemůžeme klientovi hradit stále na vlastní náklady.

2. Ohledně této instalace máme vypracovaný také znalecký posudek, který je v rozporu s výše uvedenými tvrzeními –  to hned v několika bodech. Jednotlivé pasáže ze znaleckého posudku jsou k nalezení níže i s komentáři z naší strany:

Žádná technická norma neudává vzdálenost odvzdušňovacího ventilu od zásuvky. Při instalaci používáme automatické odvzdušňovací ventily, jejichž funkce je taková, že ven ze systému vypouští přebytečný vzduch (nikoli vodu). Když v systému není vzduch, ventilem nic jiného neuniká. Automatický odvzdušňovací ventil VODU nepropouští.

„Před expanzní nádobu se vždy instaluje uzavírací armatura se zajištěním v otevřené poloze a vypouštěcí armatura. To je zvláště důležité pro servis, který je potom možné provádět za provozu a bez vypouštění soustavy.“

Zdroj: https://vytapeni.tzb-info.cz/potrubi-a-armatury/2510-expanzni-nadoby-pro-topeni

Expanzní nádoba je vždy zapojena za uzavírací kohout a bez tohoto kohoutu není možné provádět pravidelný servis expanzní nádoby. Tento uzavírací ventil nemusí být nijak zaplombován, nebo jinak zabezpečeno náhodnému uzavření. Expanzní nádoba není bezpečnostní prvek, ale slouží k vyrovnávání tlaku v systému.

Ano, máme doporučení na umístění venkovní jednotky. U pana Pribuly je umístěna pod stříškou, ale ze všech směrů dobře větrána a její umístění ničemu nevadí.

Foto umístění čerpadla v domě pana Pribuly

Toto tvrzení máme také podloženo znaleckým posudkem. Umístění tepelného čerpadla proběhlo na přání zákazníka. Můžeme doložit mailovou korespondencí.

Dimenzování akumulačního zásobníku je v pořádku. U tepelných čerpadel ON/OFF se doporučuje 20L/kW výkonu tepelného čerpadla. U pana Pribuly by tedy mohlo stačit 200L vody. Naše společnost ovšem doporučuje vyšší objem akumulace z důvodu pozitivního vlivu na počet startů kompresoru, a tedy i životnost tepelného čerpadla. Státní dotační program požadoval dokonce pouze 15L/kW výkonu tepelného čerpadla.

Zdroj: https://www.projektuj-tepelna-cerpadla.cz/cz/akumulacni-taktovaci-nadoba-pro-tepelne-cerpadlo

3. Naše společnost je pojištěna proti finančním škodám a v případě, pokud by měl pan Pribula zvýšenou spotřebu elektrické energie, tak takovou škodu samozřejmě uhradíme. Pro uplatnění škody jsme od klienta vyžadovali fakturu za elektrickou energii, nebo alespoň odečet spotřeby z elektroměru. Bez těchto dokladů bohužel nemůžeme ani z právního hlediska přistoupit k jakékoliv konzultaci.

Pan Pribula nás opětovně požádal o neoprávněný servis minulý týden, kdy si nás pozval, že mu tepelné čerpadlo rachotí a nefunguje. Na servisní výjezd jsme znovu jeli a opětovně zjistili problém na jeho straně. Tepelné čerpadlo bylo zaneseno psími chlupy, i toto náš technik odstranil, aniž by bylo panu Pribulovi cokoliv účtováno. 

Picture 1

Při příjezdu technika

Po vyčistění technikem

Zároveň bychom rádi uvedli, že když jsme kontaktovali také soudního znalce, který je uveden v reportáži – pana Ledeckého, který nám potvrdil, že s ČT na této reportáži nespolupracuje a od daného posudku se zcela distancuje.

Slovy pana Ledeckého z e-mailové konverzace:
„Nejsem si vědom, že bych dovolil ČT ani komukoli jinému, aby se zaštiťoval mojí odbornou autoritou. České televizi ani jiným osobám  jsem neposkytl žádné odborné poradenství. Součinnost v této záležitosti odmítám poskytovat. Kontakt na Ing. Pavla Stejskala Vám jistě poskytne ČT.“

V tuto chvíli jsme ve spojení také s panem Stejskalem od znalce Ing. Radima Ledeckého, který nám zatím ústní formou potvrdil, že od pana redaktora Hlásenského nedostal všechny podklady k tepelnému čerpadlu (a že se samozřejmě instaluje kohout na expanzní nádobu).

To máme také pro jistotu podloženo přímo znaleckým posudkem (jehož výňatky pan redaktor Hlásenský od nás dostal ještě před odvysíláním reportáže).

 

Protože společenská odpovědnost je jedním ze základních pilířů filozofie naší firmy, uvědomujeme si, že působíme na své okolí a pomáháme jej spoluutvářet a i my si klademe za cíl pozitivně působit na naši společnost.

Rozhodli jsme se proto, že se znovu pokusíme pana Pribulu v dobrém kontaktovat a navrhnout mu, že mu ZDARMA na naše náklady uděláme vyvážení jeho topného systému a upravíme jeho termostatické hlavice tak, aby fungovaly a uhradíme náklady spojené se zvýšenou spotřebou elektrokotle a to kompenzací ve výši 20 000 Kč. K vyplacení této finanční náhrady však od pana Pribuly vyžadujeme zaslání faktur za topení v roce 2020, kdy ještě tepelné čerpadlo neměl. Tyto faktury nám zatím pan Pribula odmítá dát. Určitě nechceme panu Pribulovi již tak složitou životní situaci ještě více komplikovat a rádi bychom mu tak tímto vstřícným krokem pomohli.

Chceme tímto krokem také vyslat do české společnosti pozitivní signál, že se každá situace díky společné diskuzi a snaze obou zúčastněných stran dá vyřešit k oboustranné spokojenosti.

Vyjádření k reportáži s panem Josefem Pačesem

V reportáži ČT byla dne 12.10.2021 odvysílaná informace ohledně našeho zákazníka pana Josefa Pačese, v níž zaznělo, že jsme panu Pačesovi nainstalovali nefunkční čerpadlo a na pana Pačese jsem vyvíjeli nátlak kvůli této reportáži.

U pana Pačese jsme v roce 2018 instalovali elektrokotel s přípravou na instalaci tepelného čerpadla. Pan Pačes si přál do stavby umístit elektrokotel a až po kolaudaci instalovat tepelné čerpadlo. Pan Pačes měl problémy s kolaudací, a tak instalaci tepelného čerpadla odkládal od května roku 2018, celkem 1,5 roku. Pan Pačes nakonec dům zkolaudoval přibližně v srpnu 2019.

V září 2019, pan Pačes zrušil 2 potvrzené termíny instalace, a nakonec bylo čerpadlo instalováno v lednu 2020. Po instalaci tepelného čerpadla se pan Pačes dostal do prodlení s úhradou faktury. Pravděpodobně z finančních důvodů, protože v 22. května 2020 si domluvil splátkový kalendář a v rozporu se smlouvou jsme panu Pačesovi umožnili úhradu po měsíčních splátkách. I přes to pan Pačes za provedené dílo nedoplatil 31 586 Kč a tuto částku nám do současnosti dluží. Z toho důvodu mu bylo tepelné čerpadlo dne 19. ledna zadrženo, jak byl pan Pačes 19. ledna informován.

Tepelné čerpadlo v případě pana Pačese bylo tedy zadrženo z důvodu neuhrazené konečné faktury č. FA/2020/0035, kterou jsme evidovali jako neuhrazenou již téměř 1,5 roku od instalace.

Jednání pana Pačese považujeme za šikanu, vzhledem k tomu, že si požádal o 136 000 Kč za to, že o nás nebude mluvit v Černých ovcích a stále nám dluží 31 586 Kč za instalaci tepelného čerpadla.

Zároveň tímto odmítáme, že bychom na pana Pačese nebo kteréhokoliv zákazníka vyvíjeli jakýkoliv tlak. Ke všem problémům se stavíme čelem a jsme ochotni je řešit a vždy nám jde o to navázat společný dialog a pokud nastane problém, tak jej vyřešit ke spokojenosti obou stran.

Pan Pačes se nám k reportáži vyjádřil prostřednictvím e-mailové konverzace následovně:

„Dobrý den, díval jsem se na pořad Černé ovce.  Sám jsem byl překvapen, že jsem byl v reportáži uvedený. S firmou Schlieger nemám žádné spory a v reportáži jsem odmítl vystoupit, ale ne proto, že by na mě byl vyvíjen nátlak ze strany společnosti, ale jelikož jsme se řádně na všem domluvili. Nikdy po mě sankci ve výši 150 tis. nežádali.“

Vyjádření k reportáži s paní Liebichovou

K reportáži ohledně paní Liebichové, která byla odvysílaná dne 12.10.2021 v pořadu Černé ovce na ČT,  a dalším skutečnostem, jež v této reportáži zazněly, bych chtěla říci následující.

Paní Liebichové jsme instalovali solární kolektory, fotovoltaickou elektrárnu a tepelné čerpadlo na konci roku 2020. Tento rok mělo tepelné čerpadlo poruchu. Aby paní Liebichová nebyla bez zdroje vytápění, instalovali jsme jí místo tepelného čerpadla o výkonu 24kW, tepelné čerpadlo o výkonu 18kW. Vzhledem k tomu, že toto tepelné čerpadlo přes léto ohřívá jen užitkovou vodu a na ohřev vody má také solární kolektory, neměla tato výměna vliv na teplotní komfort v domě.

Od září tohoto roku pro paní Liebichovou již máme původní čerpadlo, ale z nepravdivých informací, které dostala od pana Loma (majitel firmy Cool trade engineering, s.r.o., a do poloviny roku zaměstnanec firmy Topite.cz, která se taktéž od jeho vyjádření distancovala), zákaznice odstoupila od smlouvy na tepelné čerpadlo.

Pan Lom vystupuje v reportáži jako školitel a zkušební komisař Svazu chladicí a klimatizační techniky. Tyto informace nicméně vyvrací naše e-mailová konverzace s Mgr. Štěpán Stojanovem, tajemníkem SCHKT:

„Dobrý den,
Na Váš dotaz Vám sděluji, že pan Václav Lom nepůsobí ve Svazu chladicí a klimatizační techniky a ve Školicím středisku CHKT a TČ, s.r.o. jako lektor ani jako zkušební komisař od května 2019.“

Čerpadlo paní Liebichové bylo odinstalováno a veškeré platby budou vráceny. Její přání plně respektujeme a jsme rádi, že nadále bude používat solární kolektory a fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti. Chápeme, že po vyjádřeních od pana Loma mohla nabýt určité pochyby.

Projektová dokumentace pro fotovoltaický systém se vypracovává před realizací na základě naplánování systému mezi obchodním zástupcem a klientem. Tento projekt je předkládán na distributora elektrické energie, pro schválení instalace elektrárny. Po instalaci systému se vypracovává projekt dle skutečného provedení, který se dokládá na distributora pro vyřízení prvního paralelního připojení.

V reportáži zaznělo, že firma Schlieger nemá pro danou zakázku zpracovaný žádný projekt a proti této mylné informaci se chceme ohradit. Projekt k zakázce paní Liebichové samozřejmě zpracovaný máme. V případě, že klient má zájem o čerpáni dotace na dané zařízení, je součástí žádosti také povinnost doložit zpracovaný projekt dané instituci, která žádost schvaluje. Součástí této zakázky bylo i zpracování žádosti o dotaci a zpracovaný projekt jsme proto doložili.

Přikládáme také prohlášení o shodě dle NV 168/2002 Sb. k tepelnému čerpadlu Premium 10, ke kterému se pan Lom v reportáži vyjadřuje, že jej nevlastníme.

Jelikož v reportáži došlo k uvedení mylných informací ohledně chybějících osvědčení našich spolupracovníků, přikládáme také osvědčení pana Oleksandra Boika, §6 – pracovník znalý s vyšší kvalifikací (pro samostatnou činnost), který je samozřejmě dále dozorován zaměstnancem s §8 – Pracovník pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem, kterým v tomto případě byli pánové Mytson Mykola a Vakhromieiev Volodymyr, jejichž osvědčení přikládáme níže také a jež je opravňuje k provádění všech potřebných úkonů spjatých s instalací daného zařízení.

Osvědčení - pan Bojko

Dále v reportáži zaznělo, že u naší společnosti probíhá kontrola ze strany ČOI. Tato kontrola u nás skutečně probíhá na podnět a do skončení kontroly se nemůžeme k této skutečnosti bohužel zatím vyjádřit. Jakmile dojde k ukončení této kontroly, její závěry zde samozřejmě zveřejníme také.

Na konec bychom rádi zmínili něco málo o naší společnosti. Na trhu jsme již 11 let a za tu dobu jsme provedli již více jak 5000 realizací. Od zákazníků se snažíme si sbírat veškerou zpětnou vazbu a neustále naše služby zlepšovat a v případě, kdy dojde pochybení, tak se ke všem problémům stavíme čelem – tak jako ve všech těchto případech.

Ing. Markéta Chrbolková

majitelka společnosti