Skutečná jednička v počtu realizací v ČR
226 223 800 Po–Pá: 9:00 – 16:00 hod.

Slovník

Srozumitelné vysvětlení všech pojmů, které souvisejí s fotovoltaickými elektrárnami a tepelnými čerpadly.

Nenašli jste tu pojem, který jste hledali? Napište nám.
Rádi vám ho vysvětlíme osobně a pak ho také doplníme do slovníku.

Absorbér

Absorbér je důležitou součástí solárního kolektoru. Vyrábí se z materiálu s vynikající tepelnou vodivostí. U nejmodernějších zařízení se na povrch absorbéru aplikuje spektrálně selektivní vrstva, jejímž úkolem je přeměnit sluneční záření na teplo s maximální účinností. Tato vrstva zároveň zabraňuje zpětnému vyzáření, a tak minimalizuje…Více

AC/DC

AC/DC je zkratka, kterou najdete například na střídači napětí nebo přepínači napájení u elektrických přístrojů. Značí převod střídavého proudu na proud stejnosměrný či naopak. Označení AC/DC vychází z anglických pojmů alternating current (střídavý proud) a direct current (stejnosměrný proud). AC/DC střídač je klíčovou…Více

Akumulace do vody

Akumulace do vody patří ke způsobům, jak uchovávat přebytky energie z fotovoltaické elektrárny. Elektřina, která se nespotřebuje pro provoz spotřebičů, se použije na ohřev užitkové nebo otopné vody. Výhodou akumulace do vody je nízká pořizovací cena. Na rozdíl od fotovoltaické elektrárny…Více

Akumulace energie

Akumulace energie znamená shromažďování, uchovávání, skladování energie. Díky akumulaci je možné vyrobenou energii zužitkovat později. Jinými slovy –⁠ akumulace umožňuje, aby byl čas spotřeby energie nezávislý na čase výroby energie. K hlavním výhodám akumulace patří zvýšení využitelnosti vyrobené energie, a tudíž finanční…Více

Akumulační zásobník na ohřev vody

Akumulační zásobník na ohřev vody je součástí tepelného čerpadla. Využívá se pro skladování teplé vody, která zajišťuje vytápění domu. Díky akumulaci teplé vody do zásobníku nemusí tepelné čerpadlo tak často spínat a dokáže rychleji reagovat na náhlé změny v soustavě –⁠ například…Více

Akustický výkon a akustický tlak

Akustický výkon a akustický tlak jsou veličiny používané k popsání hlučnosti tepelného čerpadla. Akustický výkon udává absolutní hodnotu intenzity hluku, kterou zařízení vydává. Měří se ve wattech. Akustický tlak popisuje vnímanou hladinu hluku. Vyjadřuje se v decibelech. Častěji se hlučnost udává pomocí akustického…Více

Anti-PID design

Anti-PID design zabraňuje degradaci křemíku ve fotovoltaických panelech. Pojem vychází z anglické zkratky PID (Potential Induced Degradation), tedy potenciální indukovaná degradace. Ta vede k poklesu výkonu fotovoltaického systému. PID je způsobena nevhodnou polarizací nábojů fotovoltaického článku, k níž dochází v důsledku rozdílu napětí mezi…Více

Automatické odmrazování čerpadla

Automatické odmrazování se využívá u tepelných čerpadel vzduch-voda. Funkce zabraňuje zamrzání zkondenzované vodní páry na lamelách výparníku. Nejčastěji k automatickému odmrazování čerpadla dochází při venkovních teplotách mezi 0–7  °C. Při ještě nižších teplotách se námraza v důsledku poklesu vlhkosti vzduchu tvoří výrazně pomaleji.…Více

Autorizace pro připojení

Pro provozování fotovoltaické elektrárny o výkonu do 10 kW není nutné žádat o licenci či autorizace ze strany Energetického regulačního úřadu, Operátora trhu ani Ministerstva průmyslu a obchodu. Dokonce není potřeba ani živnostenský list. Od 1. ledna 2016 totiž platí vyhláška ERÚ (č.…Více

ZDARMA osobní konzultace

Přímo na místě zhodnotíme nemovitost a doporučíme nejvýhodnější řešení.

14 415 realizací po ČR

Jsme skutečná jednička trhu. Solární systém i tepelné čerpadlo vám postavíme kdekoliv.

Zajištění vyřízení dotace

Vyřídíme vám dotaci v plné výši po splnění všech podmínek programu NZÚ.

Štědré záruky

Nadstandardní záruky až 25 let nejen na materiál, ale také na práci.