Jednička v počtu realizací v ČR
226 223 800 Po–Pá: 9–16 hod.

Slovník

Srozumitelné vysvětlení všech pojmů, které souvisejí s fotovoltaickými elektrárnami a tepelnými čerpadly.

Nenašli jste tu pojem, který jste hledali? Napište nám.
Rádi vám ho vysvětlíme osobně a pak ho také doplníme do slovníku.

Degradace křemíku

K degradaci křemíku ve fotovoltaických panelech dochází v důsledku jevu zvaného PID (Potential Induced Degradation – potenciální indukovaná degradace). Degradace křemíku v panelech vede ke ztrátě výkonnosti. PID se typicky projevuje po 2–4 letech provozu a může zapříčinit pokles výkonu až o 70 %. Řešením…Více

Distribuční síť

Distribuční síť je soubor zařízení a vedení zajišťující přenos elektrické energie. Pro rozvod elektřiny mezi místem výroby (elektrárnou) a velkými rozvodnami slouží přenosová soustava. Na ni navazuje distribuční soustava, která obstarává přenos elektřiny z velkých rozvoden ke konečným odběratelům –⁠ domácnostem a firmám. V…Více

Distribuční soustava (DS)

Distribuční soustava slouží k přenosu elektrické energie z přenosové soustavy ke koncovým odběratelům. Základním pilířem distribuční soustavy je vedení velmi vysokého napětí, do něhož směřuje energie vyrobená elektrárnami. Na trafostanicích poblíž odběrných míst se velmi vysoké napětí mění na vysoké napětí. Stejným…Více

Distributor elektrické energie

Distributor je společnost, která provozuje elektrickou distribuční síť. Distributor zodpovídá za přenos energie až ke koncovému odběrateli. Na rozdíl od dodavatele si ho nemůžete vybrat ani ho změnit. Automaticky je přiřazován podle území, na němž se nachází odběrné místo. V…Více

Dodavatel elektrické energie

Dodavatel je společnost, která nakupuje elektřinu jako komoditu na energetickém trhu a prodává ji koncovým odběratelům (domácnostem a firmám). Trh s energiemi v ČR je liberalizovaný, a proto si každý odběratel může vybrat svého dodavatele elektrické energie. Mezi největší dodavatele elektřiny patří ČEZ, E.ON, PRE…Více

ZDARMA osobní konzultace

Přímo na místě zhodnotíme nemovitost a doporučíme nejvýhodnější řešení.

11 052 realizací po ČR

Jsme jednička trhu. Solární systém i tepelné čerpadlo vám postavíme v nížinách i na horách.

Zajištění vyřízení dotace

Vyřídíme vám dotaci v plné výši po splnění všech podmínek programu NZÚ.

Štědré záruky

Nadstandardní záruky až 30 let nejen na materiál, ale také na práci.