Jednička v počtu realizací v ČR
226 223 800 Po–Pá: 9–16 hod.

Slovník

Srozumitelné vysvětlení všech pojmů, které souvisejí s fotovoltaickými elektrárnami a tepelnými čerpadly.

Nenašli jste tu pojem, který jste hledali? Napište nám.
Rádi vám ho vysvětlíme osobně a pak ho také doplníme do slovníku.

Elektro projekt

Ke každé fotovoltaické elektrárně se vypracovává dokumentace – elektro projekt. Ten obdrží provozovatel elektrárny a předkládá ho například technikovi údržby či reviznímu technikovi. V elektro projektu se uvádí identifikační údaje o fotovoltaické elektrárně, výkon, informace o modulech (výrobce, typ a počet), instalační schéma, datum…Více

Elektroměr

Elektroměr je přístroj, který měří množství spotřebované elektřiny. Na odběrné místo jej instaluje technik distribuční společnosti. Podle naměřených hodnot vystavuje dodavatel vyúčtování. V minulosti se pro elektroměr používal termín elektrické hodiny, protože první modely měly ručičky i číselník a připomínaly klasické hodiny. Existuje…Více

Energetická bilance

Energetická bilance České republiky je souhrnná energetická statistika, kterou připravuje Český statistický úřad. Uvádí množství energetických zdrojů, jak jsou zpracovávány a kde dochází k jejich spotřebě (domácnosti, průmysl, doprava aj.). Energetická bilance je vypracována dle metodiky Eurostatu, a proto umožňuje mezinárodní srovnání energetického…Více

Energetická soběstačnost

Energetická soběstačnost znamená nezávislost na dodávkách energie z distribuční sítě. Zvýšíte ji díky využití moderních obnovitelných zdrojů energie. Například fotovoltaická elektrárna s akumulací do baterií poskytuje soběstačnost ve výrobě elektřiny. Také tepelné čerpadlo je krokem k soběstačnému domu. Kombinace fotovoltaiky a tepelného čerpadla pokryje…Více

Energetický posudek

Termínem energetický posudek se označuje zpráva, která posuzuje plnění technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku. Zpracování energetického posudku je nezbytné například při zkoumání proveditelnosti projektů využívajících obnovitelné zdroje energie. Posudek smí zpracovat pouze energetický specialista, který disponuje platným…Více

ZDARMA osobní konzultace

Přímo na místě zhodnotíme nemovitost a doporučíme nejvýhodnější řešení.

11 052 realizací po ČR

Jsme jednička trhu. Solární systém i tepelné čerpadlo vám postavíme v nížinách i na horách.

Zajištění vyřízení dotace

Vyřídíme vám dotaci v plné výši po splnění všech podmínek programu NZÚ.

Štědré záruky

Nadstandardní záruky až 30 let nejen na materiál, ale také na práci.