Jednička v počtu realizací v ČR
226 223 800 Po–Pá: 9–16 hod.

Slovník

Srozumitelné vysvětlení všech pojmů, které souvisejí s fotovoltaickými elektrárnami a tepelnými čerpadly.

Nenašli jste tu pojem, který jste hledali? Napište nám.
Rádi vám ho vysvětlíme osobně a pak ho také doplníme do slovníku.

Kaskádní spínání

Kaskádní spínání se využívá u topných patron, které jsou součástí elektrokotle u tepelného čerpadla. Kaskádní spínání znamená, že se topné patrony spínají postupně a nezávisle na sobě. Díky tomu je možné stupňovat výkon elektrokotle od 3 kW, přes 6 kW až na 9…Více

Kompresor

Kompresor tvoří srdce tepelného čerpadla. Slouží ke stlačení páry. Jak přesně kompresor funguje? V tepelném čerpadle obíhá chladivo, což je kapalina s nízkým bodem varu. Ve výparníku chladivo odebírá teplo z okolí a přemění se na páru. Ta putuje do kompresoru, kde se stlačí,…Více

Koncentrační kolektory

Koncentrační kolektory slouží k solárnímu ohřevu vody. Přeměňují sluneční záření na tepelnou energii za pomoci zrcadel, čoček a dalších optických prvků, které usměrňují sluneční paprsky do ohniska v absorbéru. K němu je připojeno potrubí s teplonosnou kapalinou, jež předává teplo užitkové vodě. Pro efektivní fungování…Více

Kontrola těsnosti

Podle Nařízení (EU) č. 517/2014 se na zařízení obsahující fluorované skleníkové plyny vztahuje povinnost provádět kontrolu těsnosti. V tepelném čerpadle obsahuje tyto plyny chladivo. Při revizi se kontroluje, zda fluorované skleníkové plyny z tepelného čerpadla neunikají. Jedná se totiž o průmyslově vyráběné látky,…Více

Kotlíková dotace

Kotlíková dotace byl příspěvek, který lidé mohli dostat od státu při výměně kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy. Právě tyto kotle se v ČR řadí k největším znečišťovatelům ovzduší. Dotaci šlo využít na pořízení nového kotle, ale také tepelného čerpadla.…Více

ZDARMA osobní konzultace

Přímo na místě zhodnotíme nemovitost a doporučíme nejvýhodnější řešení.

11 052 realizací po ČR

Jsme jednička trhu. Solární systém i tepelné čerpadlo vám postavíme v nížinách i na horách.

Zajištění vyřízení dotace

Vyřídíme vám dotaci v plné výši po splnění všech podmínek programu NZÚ.

Štědré záruky

Nadstandardní záruky až 30 let nejen na materiál, ale také na práci.