Jednička v počtu realizací v ČR
226 223 800 Po–Pá: 9–16 hod.

Slovník

Srozumitelné vysvětlení všech pojmů, které souvisejí s fotovoltaickými elektrárnami a tepelnými čerpadly.

Nenašli jste tu pojem, který jste hledali? Napište nám.
Rádi vám ho vysvětlíme osobně a pak ho také doplníme do slovníku.

SCOP

SCOP je zkratka pro sezónní topný faktor (z anglického Seasonal Coefficient of Performance). Jedná se o klíčový parametr pro stanovení energetické účinnosti tepelného čerpadla. Měření SCOP probíhá na základě normy ČS EN 14825. Na rozdíl od topného faktoru COP zohledňuje SCOP…Více

Senzor vlhkosti

Senzor vlhkosti patří mezi příslušenství k tepelnému čerpadlu, které je nutné nainstalovat v případech, kdy se systém využívá k chlazení. Senzor snímá vzdušnou vlhkost a reguluje teplotu tak, aby neklesla pod teplotu rosného bodu. Tím zabraňuje kondenzaci vzdušné vlhkosti na potrubí a ostatních částech systému.

Smart meter

Smart meter je chytrý elektroměr, který se instaluje k fotovoltaické elektrárně s bateriovým úložištěm. Zařízení shromažďuje informace o odběru elektřiny a její dodávce ze sítě. Smart meter komunikuje se střídačem a předává mu především údaje o velikosti a směru proudu. Pomáhá tak řídit výrobu z fotovoltaické elektrárny a uložení…Více

Solární kolektor

Solární kolektor neboli sluneční kolektor je zařízení v podobě plochých panelů nebo souboru trubic, které pohlcují sluneční záření a přeměňují ho na tepelnou energii. Teplo se předává teplonosné kapalině, jež proudí uvnitř kolektoru a za pomoci oběhového čerpadla je vedena do akumulační nádrže…Více

Solární systémy pro ohřev teplé vody

Solární systémy pro ohřev teplé vody přeměňují energii získanou ze slunečního záření na teplo. Využívají tzv. termické kolektory, které pohlcují sluneční záření a ohřívají teplonosnou kapalinu proudící uvnitř kolektoru. Ta následně předává teplo vodě v zásobníku. Voda ohřátá solárním systémem se přímo…Více

Splitové tepelné čerpadlo

Splitové tepelné čerpadlo se skládá ze dvou jednotek – venkovní a vnitřní. Jednotky jsou propojeny pomocí potrubí, v němž cirkuluje chladivo. Z toho důvodu vyžadují splitová tepelná čerpadla každoroční kontrolu těsnosti, kterou provádí certifikovaní revizní technici. Alternativu systému split představuje monoblokové tepelné čerpadlo.…Více

Středněteplotní tepelné čerpadlo

Za středněteplotní tepelná čerpadla se označují modely, jejichž výstupní teplota vody se pohybuje okolo 60–65  °C. Tyto hodnoty se nachází na pomezí nízkoteplotních a vysokoteplotních čerpadel. Středněteplotní tepelná čerpadla představují ideální volbu u otopných systémů s radiátory, protože ohřívají vodu na dostatečnou teplotu,…Více

Střídač

Střídač neboli měnič je klíčovou součástí fotovoltaické elektrárny. Má na starosti přeměnu stejnosměrného napětí z fotovoltaiky či akumulátoru na střídavé napětí elektrické sítě. Typ střídače zásadním způsobem ovlivňuje návratnost investice do fotovoltaické elektrárny. Existují dva typy střídačů –⁠ symetrické a asymetrické. Symetrické…Více

String

Pojem string má v oblasti fotovoltaických elektráren dva různé významy. Používá se pro označení řetězce sériově propojených článků. Tímto způsobem se dosáhne potřebného napětí v rámci jednoho panelu. U fotovoltaiky se však využívá rovněž sériové propojení panelů. Také tento řetězec se nazývá…Více

Systém tepelného čerpadla vzduch-voda

Tepelné čerpadlo vzduch-voda získává energii z okolního vzduchu. Za pomoci tohoto systému můžete vytvořit až 75 % energie zdarma. V České republice jde o nejrozšířenější typ tepelných čerpadel. K hlavním výhodám tepelných čerpadel vzduch-voda patří nižší pořizovací náklady a snadná instalace – v porovnání se systémem…Více

ZDARMA osobní konzultace

Přímo na místě zhodnotíme nemovitost a doporučíme nejvýhodnější řešení.

11 052 realizací po ČR

Jsme jednička trhu. Solární systém i tepelné čerpadlo vám postavíme v nížinách i na horách.

Zajištění vyřízení dotace

Vyřídíme vám dotaci v plné výši po splnění všech podmínek programu NZÚ.

Štědré záruky

Nadstandardní záruky až 30 let nejen na materiál, ale také na práci.