Jednička v počtu realizací v ČR
226 223 800 Po–Pá: 9–16 hod.

Slovník

Srozumitelné vysvětlení všech pojmů, které souvisejí s fotovoltaickými elektrárnami a tepelnými čerpadly.

Nenašli jste tu pojem, který jste hledali? Napište nám.
Rádi vám ho vysvětlíme osobně a pak ho také doplníme do slovníku.

Tarifní sazba u tepelného čerpadla

Domácnosti využívající tepelné čerpadlo pro vytápění mají nárok na distribuční sazbu D57d. Jedná se o dvoutarifní sazbu, s níž je možné 20 hodin denně odebírat elektřinu v takzvaném nízkém tarifu (dříve známém jako noční proud), a tudíž za nižší cenu. V minulosti existovala speciální…Více

Technologie EVI

Princip EVI technologie spočívá v přímém vstřikování chladiva do kompresoru tepelného čerpadla. Díky tomuto postupu dochází k optimalizaci řízení okruhu chladiva. Tepelná čerpadla s EVI technologií vykazují vyšší výkon. V porovnání s klasickými čerpadly si výkon dokáží udržet i při nižších teplotách. Na EVI technologii spoléhají…Více

Technologie heat-pipe

Technologie heat-pipe se využívá u vakuových trubicových kolektorů pro ohřev vody. Heat-pipe je tepelná trubice vyrobená z mědi umožňující rychlý a účinný přenos tepla. V tepelné trubici proudí médium s bodem varu asi 25  °C, které se vypařuje vlivem slunečního záření. Médium předává teplo do…Více

Tepelná ztráta domu

Tepelná ztráta domu je množství tepelné energie, které v daném okamžiku uniká do exteriéru celou obálkou budovy, tedy přes střechu, stěny, okna, dveře a další prvky stavby. Tepelná ztráta se měří při nízkých teplotách a výpočet závisí mimo jiné na tom, kde se…Více

Tepelné čerpadlo (TČ)

Tepelné čerpadlo je zařízení, které přeměňuje energii z okolního prostředí (ze vzduchu, půdy či vody) na zdroj tepla pro domácnost. V závislosti na primárním zdroji energie se setkáte s tepelnými čerpadly vzduch-voda, země-voda, voda-voda a vzduch-vzduch. V ČR jsou pro svoji pořizovací cenu a nenáročnou instalaci…Více

Termostat

Termostat je zařízení, které slouží k ovládání zdroje vytápění, například kotle nebo tepelného čerpadla. Umožňuje vám v domácnosti udržovat požadovanou teplotu. Regulace prostřednictvím termostatu přispívá k efektivnějšímu vytápění. Moderní chytré termostaty lze ovládat i na dálku prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu. Podívejte se, jak vypadá…Více

Topný faktor (COP)

Topný faktor (COP – Coefficient of Performance) je parametr, který udává účinnost tepelného čerpadla. Vyjadřuje poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou energií. Čím vyšší topný faktor, tím efektivnější a levnější výroba tepla. Například COP ve výši 3 znamená, že za každý 1…Více

Trubicové kolektory

Trubicové solární kolektory slouží k pohlcování slunečního záření a jeho přeměně na tepelnou energii. Spolu s plochými kolektory jde o nejběžnější typ zařízení pro solární ohřev vody. Základem trubicových kolektorů jsou skleněné trubice, uvnitř kterých je vakuum. Tato kombinace minimalizuje tepelné ztráty a umožňuje přijímat…Více

ZDARMA osobní konzultace

Přímo na místě zhodnotíme nemovitost a doporučíme nejvýhodnější řešení.

11 052 realizací po ČR

Jsme jednička trhu. Solární systém i tepelné čerpadlo vám postavíme v nížinách i na horách.

Zajištění vyřízení dotace

Vyřídíme vám dotaci v plné výši po splnění všech podmínek programu NZÚ.

Štědré záruky

Nadstandardní záruky až 30 let nejen na materiál, ale také na práci.