Jednička v počtu realizací v ČR
226 223 800 Po–Pá: 9–16 hod.

Slovník

Srozumitelné vysvětlení všech pojmů, které souvisejí s fotovoltaickými elektrárnami a tepelnými čerpadly.

Nenašli jste tu pojem, který jste hledali? Napište nám.
Rádi vám ho vysvětlíme osobně a pak ho také doplníme do slovníku.

Vakuové trubicové kolektory

Vakuové trubicové kolektory pohlcují sluneční záření a přeměňují ho na tepelnou energii. Kolektory se skládají ze skleněných trubic z dvojitého skla, mezi jehož vrstvami je vakuum. Díky tomu dochází k minimalizaci tepelných ztrát a rychlému přenosu tepla, což zajišťuje vyšší účinnost kolektorů. K lepší efektivitě…Více

Virtuální baterie

Virtuální baterie pro fotovoltaické elektrárny představuje alternativu klasických akumulátorů. Na rozdíl od nich nemá fyzickou podobu, jedná se o službu dodavatelů energií. Ti vám umožní si vyrobený přebytek energie „uschovat“ do sítě a později jej opět odebrat. V praxi nedochází k žádnému ukládání…Více

Vodní kondenzát

Při provozu tepelného čerpadla vzniká vodní kondenzát – na povrchu výparníku se sráží voda a kondenzuje. Nejvíce kondenzátu vzniká při venkovních teplotách kolem bodu mrazu, a to až desítky litrů denně. Správné odvádění vodního kondenzátu se musí vyřešit již při návrhu tepelného…Více

Výměník

Výměník je zařízení, v němž dochází k výměně energie mezi různými objekty či soustavami s odlišnými parametry. V závislosti na konstrukci teplosměnné plochy se obvykle setkáte s výměníky deskovými či trubkovými. Další dělení rozlišuje výměníky beze změny fáze a se změnou fáze (změnou skupenství pracovního média).…Více

Výparník

Výparník je jedna ze součástí tepelných čerpadel. Nachází se na primární části čerpadla, tedy v místě, kde dochází k odebírání tepla z venkovního prostředí. V praxi se jedná o tepelný výměník, v němž se za pomoci tepla z vnějšího zdroje (například vzduchu, země či vody) odpařuje kapalné…Více

Vysokoteplotní tepelné čerpadlo

Jako vysokoteplotní se označují tepelná čerpadla, jejichž výstupní teplota vody sahá k 80–90  °C. Výstupní teplota vody určuje, jaký typ otopného systému půjde v domě nainstalovat. Vysokoteplotní tepelné čerpadlo zajistí bezproblémovou kombinaci s radiátory či ohřev užitkové vody bez elektrického dohřevu. Nevýhodou těchto…Více

Výstupní teplota vody tepelného čerpadla

Teplota výstupní vody tepelného čerpadla určuje, k čemu lze vyrobené teplo využít. Hodnota mimo jiné ovlivňuje, jaký typ otopného systému půjde v domě nainstalovat. U nízkoteplotních tepelných čerpadel se výstupní teplota vody pohybuje kolem 35  °C. Tato zařízení se používají v kombinaci s podlahovým…Více

ZDARMA osobní konzultace

Přímo na místě zhodnotíme nemovitost a doporučíme nejvýhodnější řešení.

11 052 realizací po ČR

Jsme jednička trhu. Solární systém i tepelné čerpadlo vám postavíme v nížinách i na horách.

Zajištění vyřízení dotace

Vyřídíme vám dotaci v plné výši po splnění všech podmínek programu NZÚ.

Štědré záruky

Nadstandardní záruky až 30 let nejen na materiál, ale také na práci.